Verkefni í vinnslu

 

Hagnýtt rannsóknarverkefni Bridging Textiles to the Digital Future".  Um er að ræða samstarfsverkefni Þekkingarsetursins og Textílsetur Íslands. Í því felst m.a. skráning á vefnaðarmunstrum sem tilheyra Vinum Kvennaskólans og Textílsetri Íslands í rafrænan gagnagrunn, uppsetning vefsvæðis þar sem munstrin verða aðgengileg fyrir textíllistamenn, hönnuði og nemendur á sviði textíls og miðlun sérþekkingar á TC2 rafrænum vefstól sem staðsettur er í Kvennaskólanum. Verkefnið er áætlað til þriggja ára og hlaut styrk frá Tækniþróunarsjóði Rannís í apríl 2017. Verkefnið hofst 1. september. Ragnheiður Björk Þórsdóttir vefnaðakennari og veflistamaður hefur aðalumsjón með verkefninu.  

 

       

 

 

Nordic-Baltic Scholarship ProgrammeÞekkingarsetur hlaut styrk frá Kulturkontakt Nord í mars 2016. Styrkur er veittur til tveggja ára til verkefnisins Nordic-Baltic Scholarship Programme og gerir það kleift að bjóða listamönnum frá Norðurlöndum að koma og dvelja í textíllistamiðstöðinni í Kvennaskólanum tvo mánuði í senn. 

 

 

 

Heimsóknir listamanna í skóla. Það er framhald af verkefninu ,,Aukið samstarf listamanna/listamiðstöðva og fræðslustofnana á Norðurlandi vestra" á vegum SSNV. Markmiðin eru að efla samstarf milli listamiðstöðva, sem starfræktar eru á Blönduósi og Skagaströnd, við skólastofnanir á svæðinu og gefa nemendum tækifæri að kynnast fjölbreytileika í listum og lista frá ólíkum menningarheimum.  Í lífsháttakönnun sem gerð var árið 2013 meðal nemenda 8.-10. bekkjar á Norðurlandi vestra kom fram sérstaklega mikill áhugi á listmenntun. Í verkefninu felast heimsóknir listamanna frá NES og Textílsetur Íslands í skóla haustið 2017. Verkefnastjóri er Katharina Schneider. 

 

Efling ferðamála í Austur-Húnavatnssýslu. Þekkingarsetrið er samstarfsaðili Ferðamálafélags A-Hún, Blönduósbæjar, Húnavatnshrepps og Skagabyggðar við átaksverkefni á sviði ferðamála. Verkefni ársins 2017 eru m.a. útgáfu afrifukorts og endurútgáfa bæklingsins ,,Milli fjalls og fjöru", ráðning í stöðu ferðamálafulltrúa sem hefur starfsaðstöðu í Kvennaskólanum og þróun viðburða tengda ferðamálum, s.s. kynningarfundir og námskeið. 

 

ArtEnVaff / The IceView. ICEVIEW er tímarit um bókmenntir og listir sem fjallar um verk rithöfunda og listamanna, sem ferðast til Íslands, í sköpunarhugleiðingum. Tímaritið er óháð og ekki gefið út í hagnaðarskyni. Það miðlar reynslu listamanna af dvöl þeirra á Íslandi með viðtölum, myndum af listaverkum auk þess að birta ritverk þeirra. Verkefni er hugmynd Katie Brown, listakona og rithöfundur búsett á Skagaströnd, en hún er ritstjóri hjá ICEVIEW. Þekkingarsetrið, Textílsetur Íslands og Nes listamiðstöð á Skagaströnd eru samstarfsaðilar verkefnisins, en það hlaut styrk frá Uppbyggingasjóði 2016 og 2017. Fyrsta tölublað kom út maí 2017. 

 

 

 

Textíllistamiðstöð í Kvennaskólanum. Samstarfsverkefni Þekkingarsetursins og Textílsetur Íslands síðan 2012. Listamiðstöðin er ætluð textíllistamönnum og nemendum á sviði textíls og býður upp á gisti- og vinnuaðstöðu í skapandi umhverfi. Listamennirnir hafa aðgang að Heimilisiðnaðarsafninu á Blönduósi og geta stundað þar rannsóknarvinnu. Þeir dvelja í Kvennaskólanum í 1-3 mánuði, taka þátt í ýmsum menningarlegum viðburðum og samstarfsverkefnum á svæðinu og setja þannig svip á bæjarlífið.